Bold hearts / iconic spaces & brands

Bold hearts / iconic spaces & brands

Connecting

Branding and Visual Identity with Physical Spaces

At SoYou Media, we put our hearts into igniting brands and transforming spaces. 

Our expertise and passion lie in building brands and legacies, crafting compelling narratives, visual identities, and beautiful spaces that are both seen and felt.

Our approach is a blend of strategic positioning, analytical approach, and creative flair, resulting in brand positioning, storytelling, logo designs, and visual identities that reflect your goal.

Teaming up with HAS Architects, our interior design services are more than just filling a space. They’re about creating compelling and functional environments where every corner, every color, every texture are so ‘you,’ marked by the seamless integration of style and substance.

Led by Gjyri Helén Werp, a visionary with a keen eye for creative talents and trends, SoYou Media excels in elevating and managing personal brands to new heights.

SoYou Media stands for bold visions and iconic executions. 

Join us, and let’s make your brand and space not just stand out but also stand for something extraordinary.

Connecting

Branding and Visual Identity with Physical Spaces

At SoYou Media, we put our hearts into igniting brands and transforming spaces. 

Our expertise and passion lie in building brands and legacies, crafting compelling narratives, visual identities, and beautiful spaces that are both seen and felt.

Our approach is a blend of strategic positioning, analytical approach, and creative flair, resulting in brand positioning, storytelling, logo designs, and visual identities that reflect your goal.

Teaming up with HAS Architects, our interior design services are more than just filling a space. They’re about creating compelling and functional environments where every corner, every color, every texture are so ‘you,’ marked by the seamless integration of style and substance.

Led by Gjyri Helén Werp, a visionary with a keen eye for creative talents and trends, SoYou Media excels in elevating and managing personal brands to new heights.

SoYou Media stands for bold visions and iconic executions. 

Join us, and let’s make your brand and space not just stand out but also stand for something extraordinary.

Explore Our Services

Explore Our Services

Discover SoYou by GHWerp

Gjyri Helén Werp is the founder and forefront of SoYou Media and BEACHY by GHWERP. She is renowned for her transformative leadership and innovative spirit in the media industry. 

Her journey includes roles as Executive Editor, Editor-in-Chief, and Director of Brand, Communication, and Marketing at companies like Aller Media, Egmont StoryHouse, 07 Media, Oslo Høyre, ELLE/Hachette Filippachi – and as a journalist/researcher at NRK-TV.

She has led significant digital transformations and creative initiatives within the world of print and online magazines. Recognized as “Editor of the Year and Innovator,” her work has notably advanced brands such as ELLE Decoration and KK.

Holding a Cand.Polit. (MA) in sociology, media, and communication from the University of Oslo, Gjyri Helén combines academic insight with practical experience.

At SoYou Media, her approach is straightforward and focused: blending strategic brand building with effective communication and a keen eye for style. 

Gjyri Helén’s work is characterized by her passion and hands-on ability to build iconic brands and spaces, and compelling narratives and communication.

Discover SoYou by GHWerp

Gjyri Helén Werp is the founder and forefront of SoYou Media and BEACHY by GHWERP. She is renowned for her transformative leadership and innovative spirit in the media industry. 

Her journey includes roles as Executive Editor, Editor-in-Chief, and Director of Brand, Communication, and Marketing at companies like Aller Media, Egmont StoryHouse, 07 Media, Oslo Høyre, ELLE/Hachette Filippachi – and as a journalist/researcher at NRK-TV.

She has led significant digital transformations and creative initiatives within the world of print and online magazines. Recognized as “Editor of the Year and Innovator,” her work has notably advanced brands such as ELLE Decoration and KK.

Holding a Cand.Polit. (MA) in sociology, media, and communication from the University of Oslo, Gjyri Helén combines academic insight with practical experience.

At SoYou Media, her approach is straightforward and focused: blending strategic brand building with effective communication and a keen eye for style. 

Gjyri Helén’s work is characterized by her passion and hands-on ability to build iconic brands and spaces, and compelling narratives and communication.

Testimonials

Gunnar H. Gundersen, Professor

OSLO MET

5/5

Werp har gjennom flere år holdt inspirerende, og kunnskapsrike forelesninger om Merkevarebygging for studenter i Produktdesign ved Oslo Met. Med sin dype innsikt i merkevare- og kommunikasjonsfaget, evner hun å fange studentenes interesse. Hennes levende formidlingsevne skaper alltid stor begeistring, engasjement og inspirerte studenter.

Kjetil Amundsen, CEO

07 Media AS

5/5

Som leder har Gjyri tatt et aktivt ansvar med kulturbyggene tiltak og jobbet for mer samarbeid på tvers av våre avdelinger. Hun har sterk kommersiell forståelse og evner å omsette strategi til konkrete tiltak for å oppnå solide resultater.

Talerlisten

5/5

Gjyri Helén Werp er en flink og fargerik foredragsholder som også egner seg godt som konferansier og programleder. Gjyri har lang erfaring som redaktør og leder i mediebransjen, noe som gjør hennes erfaring rik og hennes nedslagsfelt bredt. Hun bruker mye tid på å forberede seg, og er lett å samarbeide med.

Jan Thoresen, CEO

Labrador CMS, Aller Media

5/5

Gjyri har en ekstraordinær evne til å utvikle engasjerte team. Hun har en sterk indre motivasjon for å nå mål, er ambisiøs og hardt arbeidende. Hun behersker kompliserte snuoperasjoner, strategiske prosesser, forstår godt det digitale området og lærer seg fryktløst ny teknologi.

Tore Sannum, Direktør

Aller Media AS

5/5

Gjyri Helen er uten tvil den kvinnemagasinryedaktøren i Norge som har skapt mest aktivitet rundt en merkevare. Dette har blitt kopiert og lagt merke til i både inn-og utland. På grunn av sine evner innenfor innovasjon og nytenkning, har Werp blitt trukket inn i mange omfattende prosjekter i Aller-konsernet.

Sara Jansson

Leith Society

5/5

Gjyri Helén Werp er inspirerende, åpen, og ikke redd for å være sårbar og by på seg selv. Gjyri Helén gjorde en formidabel jobb hos oss med å formidle sin kunnskap og erfaringer, og vi ønsker henne velkommen tilbake til oss i fremtiden.

Trond Samstad, CEO

Samtext Norway AS

5/5

Best i Tekst er en fagkonferanse om nettsidetekster. Gjyri holdt et glimrende foredrag om tekst og merkevarebygging på årets konferanse. Eller som hun døpte det om til på scenen: «Kunsten å forføre. Om flørting, hjertebank og varig kjærlighet.» Jepp, hun flørtet og publikum lot seg forføre – som jo var en demonstrasjon av sannheten i budskapet. Bra jobbet!

Anne Kristin Vie, sjefsekretaær

Oslo Høyre

5/5

En strategisk merkevarebygger med konkurranseinnstinkt og klare mål. Uredd og kreativ. Betydelig energi og gjennomføringsevne. Enkel å samarbeide med. Tett på trender. Legger lista høyt for seg selv og folkene rundt seg.

bold hearts / iconic spaces & brands

So You

Customers' and Employers' Feedback

This is a place to showcase the logos of some of your clients

Customers' and Employers' Feedback

Frequently Asked Questions

At SoYou Media, we harness our deep-rooted media industry expertise to create distinctive brand-building strategies. Our approach is centered around pioneering digitalization methods and developing imaginative content. This ensures that our clients’ brands not only navigate but also shine in the competitive digital arena. We emphasize a blend of innovation and creativity, tailoring our strategies to each brand’s unique identity and market position.

At SoYou Media, we evaluate the success of our marketing campaigns using specific key performance indicators (KPIs), based on each campaign’s unique objectives. For instance, we track engagement rates to gauge audience interaction, analyze website traffic for digital footprint, monitor conversion rates to measure the effectiveness of our calls-to-action, and calculate ROI to assess the financial impact.

A notable instance from my career is the pivotal role Gjyri Helén Werp played in reviving major magazine brands during her 17 years as Executive Editor. Brands that faced a significant decline in readership, and through a strategic overhaul of their digital presence and content strategy, achieved a remarkable turnaround. Her efforts led to a substantial increase in online engagement, a growing subscriber base, and new biz.

Another key example is the communication strategy developed for Oslo Høyre. This strategy was instrumental in their victory in the 2023 elections. It focused on clear, impactful messaging and targeted use of digital platforms, which resonated strongly with the electorate and significantly contributed to the party’s success.

At SoYou Media, our approach to crafting a comprehensive digital strategy is both meticulous and holistic. We initiate the process with a thorough analysis and understanding of the client’s existing digital footprint. This involves delving into their current online presence, understanding the strengths and weaknesses of their digital channels, and identifying opportunities for growth.

Once we have a clear picture of the client’s digital standing and their audience, we proceed to integrate various digital platforms into a cohesive strategy. This includes:

  • Social Media Strategy: Crafting a plan that leverages the unique strengths of each social media platform to enhance brand presence and engagement.
  • SEO: Implementing search engine optimization techniques to improve visibility and organic search rankings.
  • Content Marketing: Developing a content strategy that aligns with the brand’s voice and audience interests, ensuring high-quality, valuable content across all channels.
  • Online Advertising: Utilizing targeted online advertising to reach potential customers more effectively, including pay-per-click (PPC), display ads, and social media advertising.

Our aim is to create a unified digital ecosystem where each element complements the others, ensuring that our clients not only have a strong online presence but also a dynamic and engaging one.

At SoYou Media, creative content is an important component of our marketing strategies. We firmly believe that the power of a brand lies in its story, and our goal is to tell that story in the most captivating way possible.

Producing narratives and content that is not only visually appealing and attention-grabbing, but also emotionally impactful and aligned with the brand’s values.

Whether it’s through insightful articles, engaging social media posts, or immersive video content, every piece is contributing to a cohesive and powerful brand story. In an era where consumers are inundated with information, creative content is the key to cutting through the noise and building a brand that stands out and stays relevant.

Frequently Asked Questions

At SoYou Media, we harness our deep-rooted media industry expertise to create distinctive brand-building strategies. Our approach is centered around pioneering digitalization methods and developing imaginative content. This ensures that our clients’ brands not only navigate but also shine in the competitive digital arena. We emphasize a blend of innovation and creativity, tailoring our strategies to each brand’s unique identity and market position.

At SoYou Media, we evaluate the success of our marketing campaigns using specific key performance indicators (KPIs), based on each campaign’s unique objectives. For instance, we track engagement rates to gauge audience interaction, analyze website traffic for digital footprint, monitor conversion rates to measure the effectiveness of our calls-to-action, and calculate ROI to assess the financial impact.

A notable instance from my career is the pivotal role Gjyri Helén Werp played in reviving major magazine brands during her 17 years as Executive Editor. Brands that faced a significant decline in readership, and through a strategic overhaul of their digital presence and content strategy, achieved a remarkable turnaround. Her efforts led to a substantial increase in online engagement, a growing subscriber base, and new biz.

Another key example is the communication strategy developed for Oslo Høyre. This strategy was instrumental in their victory in the 2023 elections. It focused on clear, impactful messaging and targeted use of digital platforms, which resonated strongly with the electorate and significantly contributed to the party’s success.

At SoYou Media, our approach to crafting a comprehensive digital strategy is both meticulous and holistic. We initiate the process with a thorough analysis and understanding of the client’s existing digital footprint. This involves delving into their current online presence, understanding the strengths and weaknesses of their digital channels, and identifying opportunities for growth.

Once we have a clear picture of the client’s digital standing and their audience, we proceed to integrate various digital platforms into a cohesive strategy. This includes:

  • Social Media Strategy: Crafting a plan that leverages the unique strengths of each social media platform to enhance brand presence and engagement.
  • SEO: Implementing search engine optimization techniques to improve visibility and organic search rankings.
  • Content Marketing: Developing a content strategy that aligns with the brand’s voice and audience interests, ensuring high-quality, valuable content across all channels.
  • Online Advertising: Utilizing targeted online advertising to reach potential customers more effectively, including pay-per-click (PPC), display ads, and social media advertising.

Our aim is to create a unified digital ecosystem where each element complements the others, ensuring that our clients not only have a strong online presence but also a dynamic and engaging one.

At SoYou Media, creative content is an important component of our marketing strategies. We firmly believe that the power of a brand lies in its story, and our goal is to tell that story in the most captivating way possible.

Producing narratives and content that is not only visually appealing and attention-grabbing, but also emotionally impactful and aligned with the brand’s values.

Whether it’s through insightful articles, engaging social media posts, or immersive video content, every piece is contributing to a cohesive and powerful brand story. In an era where consumers are inundated with information, creative content is the key to cutting through the noise and building a brand that stands out and stays relevant.

Our articles

Customers' and Employers' Feedback

This is a place to showcase the logos of some of your clients

Customers' and Employers' Feedback

Our articles

Designed with Shopkeeper - Premium Wordpress Theme